Anestesi- och andningsstödjande produkter – D-Fend och D-Fend+ vattenfällor – GE Healthcare Finland Oy

Produkt: D-Fend och D-Fend+ vattenfällor

Tillverkare: GE Healthcare Finland Oy

Tillverkarens referensnummer: FMI36111

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-56077

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_56077 - GE Healthcare Finland OY - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies