Anestesi- och andningsstödjande produkter – Easy Spray och DuploSpray MIS – Baxter AG

Produkt: Easy Spray och DuploSpray MIS

Tillverkare: Baxter AG

Tillverkarens referensnummer: FCA-2014-058

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-6939

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2014_6939 - Baxter AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies