Anestesi- och andningsstödjande produkter – FLOW-i – Maquet Critical Care AB

Produkt: FLOW-i

Tillverkare: Maquet Critical Care AB

Tillverkarens referensnummer: EVU-150363

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-21500

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_21500 - Maquet Critical Care AB - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies