Anestesi- och andningsstödjande produkter – Fabian HFO – Acutronic Medical Systems AG

Produkt: Fabian HFO

Tillverkare: Acutronic Medical Systems AG

Tillverkarens referensnummer: FSCA_2014-11-27

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-8764

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_8764 - ACUTRONIC Medical Systems AG - FSN.pdf


 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies