Anestesi- och andningsstödjande produkter – IntelliSave AX700, Dameca MRI 508, SIESTA i TS , Siesta i Whispa och Siesta i Breasy – Dameca A/S

Produkt: IntelliSave AX700, Dameca MRI 508, SIESTA i TS , Siesta i Whispa och Siesta i Breasy

Tillverkare: Dameca A/S
Tillverkarens referensnummer: FSCA86600010
Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-1268
Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_1268 - Dameca AS - FSN.pdf

2015_1268 - Dameca AS - Bilaga.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies