Anestesi- och andningsstödjande produkter – IntelliSave AX700, Dameca MRI 508, SIESTA i TS , Siesta i Whispa och Siesta i Breasy – Dameca A/S

Produkt: IntelliSave AX700, Dameca MRI 508, SIESTA i TS , Siesta i Whispa och Siesta i Breasy

Tillverkare: Dameca A/S

Tillverkarens referensnummer: FSCA86600010

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-1268

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_1268 - Dameca AS - FSN
2015_1268 - Dameca AS - Bilaga

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies