Anestesi- och andningsstödjande produkter –AquaPak och befuktningsadapter – Teleflex Medical

Produkt: AquaPak och befuktningsadapter

Tillverkare: Teleflex Medical

Tillverkarens referensnummer: 40004925

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-12006

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_12006 - Teleflex Medical - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies