Dentalprodukter – 3M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restorative – 3M ESPE Dental Products

Produkt: 3M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restorative

Tillverkare: 3M ESPE Dental Products

Tillverkarens referensnummer: 3005174370 06022015-001-C-SE

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-52979

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_52979 - 3M ESPE Dental Products - FSN.pdf

2015_52979 - 3M ESPE Dental Products - Bilaga 1.pdf

2015_52979 - 3M ESPE Dental Products - Bilaga 2.pdf


 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies