Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – ACS-NT-, Intera 1.5T och Achieva 1.5T MR-system med SENSE kroppsspole 1.5T – Philips Medical Systems Nederland B.V.

Produkt: ACS NT-, Intera 1.5T- och Achieva 1.5T MR-system med SENSE kroppsspole 1.5T

Tillverkare: Philips Medical Systems Nederland B.V.

Tillverkarens referensnummer: FCO781 00437

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-60897

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_60897 - Philips Medical Systems Nederland B V - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies