Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – RayStation – RaySearch Laboratories AB

Produkt: RayStation

Tillverkare: RaySearch Laboratories AB

Tillverkarens referensnummer: 6037, NCAR 2015-03-26-003

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-21851

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_21851 - RaySearch Laboratories AB - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies