Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter - Philips Healthcare

Produkt: Brilliance 16-Slice (Air), Brilliance 64 CT, Ingenuity Core, Ingenuity Core128, Brilliance CT Big Bore och Ingenuity Flex

Tillverkare: Philips Healthcare

Tillverkarens referensnummer: FSCA72800635

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-83701

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.


Tillverkarens dokumentation:
2015_83701 - Philips Healthcare - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies