Engångsprodukter – BD Vacutainer Eclipse Signal – Becton, Dickinson and Company

Produkt: BD Vacutainer Eclipse Signal säkerhetskanyl med integrerad hållare

Tillverkare: Becton, Dickinson and Company

Tillverkarens referensnummer: PAS-15-608 FA, 2015/008/005/291/005

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-69463

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_69463 - Becton Dickinson and Company - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies