Engångsprodukter – CytoLuer – Baxter Healthcare S.A

Produkt: CytoLuer överförings- och administreringstillbehör

Tillverkare: Baxter Healthcare S.A

Tillverkarens referensnummer: FCA 2015-084

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-96669

Sammanfattning: Information om användningsrisk.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_96669 - Baxter Healthcare SA - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies