Engångsprodukter – EchoTip Ultra Endobronkial HD ultraljudsnålar – Cook Ireland Ltd.

Produkt: EchoTip Ultra Endobronkial HD ultraljudsnålar

Tillverkare: Cook Ireland Ltd.

Tillverkarens referensnummer: 133067

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-100458

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.


Tillverkarens dokumentation:
2015_100458 - Cook Ireland Ltd - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies