Engångsprodukter – Edwards Commander införingssystem – Edwards Lifesciences LLC

Produkt: Edwards Commander införingssystem

Tillverkare: Edwards Lifesciences LLC

Tillverkarens referensnummer: FCA-53

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-12274

Sammanfattning: Information om användningsrisk.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_12274 - Edwards Lifesciences LLC -FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies