Engångsprodukter – Flexi-Slip – Teleflex Malaysia Sdn.Bhd Malaysia

Produkt: Flexi-Slip endotrakeal slangmandrin

Tillverkare: Teleflex Malaysia Sdn.Bhd Malaysia

Tillverkarens referensnummer: 005-2015

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-70683

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_70683 - Teleflex Malaysia Sdn Bhd Malaysia - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies