Engångsprodukter – Freka Intestinal Tube ENLock – Fresenius Kabi AG

Produkt: Freka Intestinal Tube ENLock

Tillverkare: Fresenius Kabi AG

Tillverkarens referensnummer: MD20141102

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-39996

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_39996 - Fresenius Kabi AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies