Engångsprodukter – MiniCap med Povidonjod – Baxter Healthcare SA

Produkt: MiniCap med Povidonjod

Tillverkare: Baxter Healthcare SA

Tillverkarens referensnummer: FCA-2014-130

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-8219

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_8219 - Baxter Healthcare SA -FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies