Engångsprodukter – MiniCap with Povidone-Iodine Solution – Baxter Healthcare SA

Produkt: MiniCap with Povidone-Iodine Solution

Tillverkare: Baxter Healthcare SA

Tillverkarens referensnummer: FCA-2015-001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-8228

Sammanfattning: Produkter återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_8228 - Baxter Healthcare SA -FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies