Engångsprodukter – PiCCO kateter – Pulsion Medical Systems SE

Produkt: PiCCO kateter

Tillverkare: Pulsion Medical Systems SE

Tillverkarens referensnummer: CAPA 2015 - 010

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-59778

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_59778 - Pulsion Medical Systems SE - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies