Engångsprodukter – Secu Tray operationsset – Sengewald Klinikprodukte GmbH

Produkt: Secu Tray operationsset, Devon Light Glove

Tillverkare: Sengewald Klinikprodukte GmbH

Tillverkarens referensnummer: -

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-45710

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska kasseras.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_45710 - Sengewald Klinikprodukte GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies