Engångsprodukter – Shiley neonatal, pediatrisk och lång pediatrisk trakeostomitub, utan manschett och med TaperGuard manschett – Covidien LLC

Produkt: Shiley neonatal, pediatrisk och lång pediatrisk trakeostomitub, utan manschett och med TaperGuard manschett

Tillverkare: Covidien LLC

Tillverkarens referensnummer: Shiley 05/15

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-41688

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_41688 - Covidien LLC - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies