Engångsprodukter – Terumo Destination renal införingsskida – Terumo Medical Corporation

Produkt: Terumo Destination renal införingsskida

Tillverkare: Terumo Medical Corporation

Tillverkarens referensnummer: FSCA 1503

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-97164

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:
2015_97164 - Terumo Medical corporation - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies