Engångsprodukter – Trellis 8 perifert infusionssystem – Covidien LLC

Produkt: Trellis 8 perifert infusionssystem

Tillverkare: Covidien LLC

Tillverkarens referensnummer: V22852, Trellis-8 12/14

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-106423

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:

2014_106423 - Covidien LLC - FSN.pdf

2014_106423 - Covidien LLC - Bilaga.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies