Engångsprodukter – WATCHMAN Access System och WATCHMAN Left Atrial Appendage (LAA) Closure Device med Delivery System – Boston Scientific Corporation

Produkt: WATCHMAN Access System och WATCHMAN Left Atrial Appendage (LAA) Closure Device med Delivery System

Tillverkare: Boston Scientific Corporation

Tillverkarens referensnummer: 91033431-FA

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-71156

Sammanfattning: Modifiering av bruksanvisning. 

Tillverkarens dokumentation:
2015_71156 - Boston Scientific Corporation - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies