Flergångsprodukter – NexGen PRI Femoral Impactor Head – Zimmer Inc

Produkt: NexGen PRI Femoral Impactor Head

Tillverkare: Zimmer Inc

Tillverkarens referensnummer: 1822565-04-22-2015-006-R

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-43510

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_43510 - Zimmer Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies