Flergångsprodukter – Specialist 2 Intramedullär (SP2 IM) Stav 400mm Instrument – DePuy Orthopaedics Inc.

Produkt: Specialist 2 Intramedullär (SP2 IM) Stav 400mm Instrument

Tillverkare: DePuy Orthopaedics Inc. 

Tillverkarens referensnummer: DVA-107305-HHE

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-77159

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

 

Tillverkarens dokumentation:
2015_77159 - DePuy Orthopaedics Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies