Hjälpmedel för funktionshindrade – Genu Arexa – Otto Bock Healthcare GmbH

Produkt: Genu Arexa

Tillverkare: Otto Bock Healthcare GmbH

Tillverkarens referensnummer: 200048238

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-93094

Sammanfattning: Produkter ska återkallas. 


Tillverkarens dokumentation:
2015_93094 - Otto Bock HealthCare GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies