Hjälpmedel för funktionshindrade – Hi-Loo och Supporter – Etac Supply Center AB

Produkt: Hi-Loo och Supporter

Tillverkare: Etac Supply Center AB

Tillverkarens referensnummer: HISU638

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-33805

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. 

Tillverkarens dokumentation:

2015_33805_Etac_Supply_CenterAB_FSN.pdf

2015_33805_Etac_Supply_CenterAB_Bilaga.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies