Hjälpmedel för funktionshindrade – Honkoppling på fotproteser – Össur Head Office

Produkt: Honkoppling på fotproteser

Tillverkare: Össur Head Office

Tillverkarens referensnummer: FSN-01-2015

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-61905

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Uppföljning av patient.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_61905 - Össur Head Office - FSN.pdf


 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies