Hjälpmedel för funktionshindrade – LP Rotate – Össur Head Office

Produkt: LP Rotate

Tillverkare: Össur Head Office

Tillverkarens referensnummer: Recall 022015

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-19267

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_19267 - Össur Head Office - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies