Implantat – Adept Hip Resurfacing System – DePuy International Ltd

Produkt: Adept Hip Resurfacing System

Tillverkare: DePuy International Ltd

Tillverkarens referensnummer: DVA-108558-HHE

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-1465

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk. Uppföljning av patient.
 
Tillverkarens dokumentation:

2014_1465 - DePuy International Ltd - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies