Implantat – Lentis Hydrosmart – Oculentis GmbH

Produkt: Lentis Hydrosmart

Tillverkare: Oculentis GmbH

Tillverkarens referensnummer: 2014-001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-10723

Sammanfattning: Produkter ska återkallas. Uppföljning av patient.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_10723 - Oculentis GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies