Implantat – Zenith Alpha endovaskulärt graft för thorax – William Cook Europe ApS

Produkt: Zenith Alpha endovaskulärt graft för thorax

Tillverkare: William Cook Europe ApS

Tillverkarens referensnummer: 2015FA0001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-8774

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_8774 - William Cook Europe ApS - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies