Implantat – rHead, uHead, Sigmoid Notch, ReMotion och Radio Capitellum – Small Bone Innovation International / Stryker Trauma AG

Produkt: rHead/uHead

Tillverkare: Stryker Trauma AG

Tillverkarens referensnummer: RA 2015-068 

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-73079

Sammanfattning: Produkter ska återkallas. 

 

Tillverkarens dokumentation:
2015_73079 - Stryker Trauma AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies