In vitro diagnostiska produkter – Access 2 Immunoassay-systemet och UniCel DxC 600i Synchron Access-systemet – Beckman Coulter

Produkt: Access 2 Immunoassay-systemet och UniCel DxC 600i Synchron Access-systemet

Tillverkare: Beckman Coulter

Tillverkarens referensnummer: EU-082010-034 (FSCA 14932)

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-12899

Sammanfattning: Modifiering av programvara.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_12899 - Beckman Coulter - FSN.pdf
2015_12899 - Beckman Coulter - Bilaga.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies