In vitro diagnostiska produkter – Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo – Alere Medical Co., Ltd

Produkt: Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo

Tillverkare: Alere Medical Co., Ltd

Tillverkarens referensnummer: FSCA2014-001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-91644

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning. Uppföljning av patient.
 
Tillverkarens dokumentation:
2014_91644 - Alere Medical Co Ltd - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies