In vitro diagnostiska produkter – Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part HOMOCYSTEINE – Axis-Shield Diagnostics Ltd

Produkt: Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part HOMOCYSTEINE

Tillverkare: Axis-Shield Diagnostics Ltd

Tillverkarens referensnummer: FSN_HCY_070068

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-26150

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk. 

Tillverkarens dokumentation:

2015_26150_Axis_Shield_Diagnostics_Ltd_FSN.pdf

2015_26150_Axis_Shield_Diagnostics_Ltd_Bilaga.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies