In vitro diagnostiska produkter – BBL CHROMagar Staph aureus/BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) och BBL CHROMagar MRSA II – BD Becton Dickinson GmbH

Produkt: BBL CHROMagar Staph aureus/BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) och BBL CHROMagar MRSA II

Tillverkare: BD Becton Dickinson GmbH

Tillverkarens referensnummer: BDDS-15-636

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-63930

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_63930 - Becton Dickinson GmbH - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies