In vitro diagnostiska produkter – Leica ASP200S och Leica ASP300S – Leica Biosystems Nussloch GmbH

Produkt: Leica ASP200S och Leica ASP300S

Tillverkare: Leica Biosystems Nussloch GmbH

Tillverkarens referensnummer: COMP-114-2015-07-001704

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-63886

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.


Tillverkarens dokumentation:
2015_63886 - Leica Biosystems Nussloch GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies