In vitro diagnostiska produkter – cobas b 123 Fluid Pack COOX 200, cobas b 123 Fluid Pack COOX 400 och cobas b 123 Fluid Pack COOX 700 – Roche Diagnostics GmbH

Produkt: cobas b 123 Fluid Pack COOX 200, cobas b 123 Fluid Pack COOX 400 och cobas b 123 Fluid Pack COOX 700

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: GC-0719224 / GC-0719891

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-56750

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska tas ur bruk. Tillfälliga åtgärder.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_56750 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies