In vitro diagnostiska produkter – cobas b 123 Sensor Cartridge BG/ISE/GLU/LAC – Roche Diagnostics GmbH

Produkt: cobas b 123 Sensor Cartridge BG/ISE/GLU/LAC

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: IO-0000147

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-74774

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska tas ur bruk. Tillfälliga åtgärder.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_74774 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies