Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Accu-Chek Insight – Roche Diabetes Care GmbH

Produkt: Accu-Chek Insight

Tillverkare: Roche Diabetes Care GmbH

Tillverkarens referensnummer: SB_RDC_2015_04

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-50202

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_50202 - Roche Diabetes Care - FSN_vardgivare.pdf

2015_50202 - Roche Diabetes Care - FSN_anvandare.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies