Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Accu-Chek Spirit Combo och Accu-Chek Spirit – Roche Diagnostics GmbH

Produkt: Accu-Chek Spirit Combo och Accu-Chek Spirit

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: 2218/15, SB_RDC_2015_02

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-33582

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_33582 - Roche Diagnostics GmbH - FSN.pdf

2015_33582 - Roche Diagnostics GmbH - Bilaga.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies