Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Allura Xper FD – Philips Medical Systems Nederland B.V.

Produkt: Allura Xper FD R2.x

Tillverkare: Philips Medical Systems Nederland B.V.

Tillverkarens referensnummer: FCO72200287 / CAPA#:TW3226443

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-93551

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_93551 - Philips Medical Systems Nederland BV - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies