Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Arctic Sun 5000 Temperaturhanteringssystem – Bard Medical Division

Produkt: Arctic Sun 5000 Temperaturhanteringssystem

Tillverkare: Bard Medical Division

Tillverkarens referensnummer: FA2015-30

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-97162

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_97162 - Bard Medical Division - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies