Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Artis/Evosys dialyssystem – Gambro Dasco S.p.A.

Produkt: Artis/Evosys dialyssystem

Tillverkare: Gambro Dasco S.p.A.

Tillverkarens referensnummer: FA-2014-011

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-107611

Sammanfattning: Information om användningsrisk.
 
Tillverkarens dokumentation:
2014_107611 - Gambro Dasco S.p.A. - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies