Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Artis/Evosys dialyssystem – Gambro Dasco S.p.A.

Produkt: Artis/Evosys dialyssystem

Tillverkare: Gambro Dasco S.p.A.

Tillverkarens referensnummer: FA-2014-010

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-107609

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:
2014_107609 - Gambro Dasco SpA  - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies