Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CADD Solis Ambulatorisk infusionpump – Smiths Medical

Produkt: CADD Solis Ambulatorisk infusionpump

Tillverkare: Smiths Medical

Tillverkarens referensnummer: 2183502-04/30/2015-005-R

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-44882

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_44882 - Smiths Medical - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies