Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CARDIOSAVE Hybrid Aortaballongpump (IABP) – MAQUET Cardiac Systems

Produkt: CARDIOSAVE Hybrid Aortaballongpump (IABP)

Tillverkare: MAQUET Cardiac Systems

Tillverkarens referensnummer: HHE FY14-48 - P-14-00788

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-10565

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.


Tillverkarens dokumentation:
2015_10565 - Maquet Cardiac Systems - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies